Bilgi Edinme Merkezi

Yapacağınız başvuru, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilecektir.


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere kurumumuz bünyesinde Bilgi Edinme Merkezi kurulmuştur.
Başvuru yapacak Gerçek veya Tüzel Kişilerin başvuru yapabilecekleri E-Posta, Yazışma ve bizzat başvuru adresleri aşağıda belirtilmiştir.

Elektronik posta ile yapılacak başvurular, Bilgi Edinme Başvurusu formları doldurularak yapılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre 'Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.
Lütfen talep ettiğiniz bilginin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Kanununun uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğine uygunluğunu ve kamuya açıklanmış veya erişimi zor bir bilgi olup olmadığını kontrol ediniz.