Meclis Kararları

YılTarihKarar NoKarar No 2Konu
20102010-05-06490Karar No : 49 Başkan: Belediye Meclisinin 01.04.2010 Perşembe günü saat:14.00' de yaptığı Nisan ayı toplantısına ait zabıt özetinin okunup onanması
20102010-05-06500 Karar No: 50 Başkan, Gündemin 2. maddesini, Belediye Meclisinin 2010 yılı Haziran ayında yapacağı olağan toplantısının gününün belirlenmesi (5393 /20. maddesi)
20102010-05-06510Karar No: 51 Başkan, Gündemin 3. maddesini, Belediyemiz 2009 mali yılına ait Encümence tasdik olunan Kesin hesabın görüşülüp, karara bağlanması, (5393 /64. Maddesi )
20102010-05-06520Karar No: 52 Başkan: İmar Komisyonunun 26.04.2010 tarih ve 2010/03 sayılı raporunun görüşülmesine dair İmar İşleri Müdürlüğünün 26.04.2010 tarihli müzekkeresinin görüşülmesi
20102010-05-06530Karar No: 53 Başkan: İmar Komisyonunun 26.04.2010 tarih ve 2010/03 sayılı raporunun ikinci maddesinin görüşülmesi
20102010-05-06540 Karar No: 54 Başkan: Trafik ve Çevre Komisyonunun 08.04.2010 tarih ve 2010/2 sayılı raporunun görüşülmesine dair Trafik ve Çevre Komisyonunun 08.04.2010 tarihli müzekkeresinin görüşülmesi
20102010-05-06550 Karar No: 55 Başkan: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesine istinaden boşalan Denetim Komisyonu Üyeliği için 1 adet Üye seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması. (Gizli oyla)
20102010-05-06560 Karar No: 56 Başkan: İlçemiz, Çavuş-Hacıağa mahallesi, (itfaiye eski hizmet binasının olduğu alan) pafta: 22, ada: 36, parsel: 70'de kayıtlı, 30 L IV b nolu imar paftasında Belediye Hizmet Alanı olarak gösterilen mülkiyeti Belediyemize ait ve 436.17 m2 miktarlı taşınmazın Gülbaba Mezarlık Alanına dahil edilerek imar paftasına mezarlık alanı olarak işaretlenmesi hususunun görüşülmesine
20102010-05-06570Karar No: 57 Başkan: İlçemiz, Hacıpiri mahallesi, pafta: 16, ada: 172, parsel: 20'de kayıtlı, 600,30 m2 miktarlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, selektör binasının 21.05.2010 tarihinde ihale ile satılacağı Belediyemize bildirilmiş olup; Belediyemiz adına ihaleye girilmesi ve satın alınabilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesine dair İmar İşleri Müdürlüğünün 30.04.2010 tarihli müzekkeresi,
20102010-05-06580Karar No: 58 Başkan: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Hacıpiri mahallesi, Kazanlı mevkiinde bulunan, pafta: 8-9, ada: 182, parsel: 48 de kayıtlı, 2824,16 m2 miktarlı taşınmaz, Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Hacıpiri mahallesi, Kazanlı mevkiinde bulunan, pafta: 8-9, ada: 182, parsel: 49 da kayıtlı, 10600,42 m2 miktarlı taşınmaz ve Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Hacıpiri mahallesi, Kazanlı mevkiinde bulunan, pafta: 8-9, ada: 182, parsel: 50 de kayıtlı, 3091,07 m2 miktarlı taşınmaz olmak üzere toplam 3 adet taşınmazın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesine