Encümen Kararları

YılTarihKarar NoKarar No 2Konu
20112011-03-22820İlçemiz Hacıpiri Mahallesinde ikamet eden, fakir kimselerden olan Kerzik BODUR’a Belediyemizce 500.00-TL nakdi yardım yapılmasına.
20112011-03-22830İlçemiz Erenler Mahallesinde ikamet eden, fakir kimselerden olan Kerim KİRAZ’a Belediyemizce 600.00-TL nakdi yardım yapılmasına.
20112011-03-22840İlçemiz Meydan Mahallesinde ikamet eden, fakir kimselerden olan Kadriye SARIKAYA’ya Belediyemizce 150.00-TL nakdi yardım yapılmasına.
20112011-03-22850İlçemiz Erenler Mahallesinde ikamet eden, fakir kimselerden olan Satı DEMİRCİOĞLU’na Belediyemizce 50.00-TL nakdi yardım yapılmasına.
20112011-03-22860İlçemiz Bahabey Mahallesi, Pafta:29L-III-b, Ada:860’da kayıtlı Belediyemiz Harita Mühendisi Cemal ÇELİKKAYA tarafından tanzim edilen ihdas dosyasında (A) harfi ile gösterilen alanın ihdasının yapılmasında 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi uyarınca sakınca olmadığına.
20112011-03-22870İlçemiz Bahabey Mahallesi, Pafta:29L-III-b, Ada:860’da kayıtlı Belediyemiz Harita Mühendisi Cemal ÇELİKKAYA tarafından tanzim edilen ihdas dosyasında (A) harfi ile gösterilen alanın ihdasının yapılmasında 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi uyarınca sakınca olmadığına.
20112011-03-22880Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Bahabey Mahallesi, Belediye Sosyal Tesisleri A Blok bodrum katının orta kısmında bulunan dükkanın, Belediyemize gelir getirmek amacıyla 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmasına.
20112011-03-22890İlçemiz Ulaştepe Mahallesi, pafta:37, ada:98, parsel:17’de kayıtlı taşınmaza İmar kanununun 33. maddesi hükümleri uyarınca muvakkat yapı ruhsatı verilmesine.
20112011-03-22900İlçemiz Hacıpiri Mahallesi, pafta:4, ada:175, parsel:86’da kayıtlı taşınmaza İmar kanununun 33. maddesi hükümleri uyarınca muvakkat yapı ruhsatı verilmesine.
20112011-03-15620İlçemizde yaşayan engellilerden olduğu tespit edilen Dursun KART’ın, kullanmakta olduğu su abonesine %75 ücret indirimi yapılarak uygulanmasına.